REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Aktualności arrow Wybrane zagadnienia procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach o zapłonie samoczynnym
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Wybrane zagadnienia procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach o zapłonie samoczynnym

Piotr Orliński

ISBN: 978-83-62805-92-1
Liczba stron: 144
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2013

Spis treści

Cena 65,00 zł
(w tym VAT)

 

Dynamiczny rozwój motoryzacji w ostatnich dziesięcioleciach spowodował ogromny wzrost udziału pojazdów samochodowych w zanieczyszczaniu środowiska. Wymagania z zakresu ochrony środowiska stawiane nowo produkowanym silnikom spalinowym są więc coraz większe. Wymusza to dalszy ich rozwój, komplikuje też ich konstrukcję. Przez odpowiednio dobrane parametry konstrukcyjne i regulacyjne uzyskuje się zwiększenie właściwości dynamicznych silników, zmniejszenie zużycia paliwa oraz poprawę wielu ich parametrów.

Istotnym problemem są też ograniczone zasoby oraz ciągle rosnące ceny ropy naftowej co wymusza poszukiwania paliw alternatywnych, zwłaszcza paliw pochodzenia roślinnego. Nieodwołalność tej sytuacji zmusza producentów i użytkowników pojazdów do coraz większego zainteresowania tymi nowymi paliwami. Jest to bardzo też ważny problem eksploatacyjny – przystosowanie współczesnych silników spalinowych do spalania paliw innych niż konwencjonalne, pochodzące z ropy naftowej. Dlatego autor monografii zajął się tematyką dotyczącą procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach o zapłonie samoczynnym.

W pierwszej części monografii w oparciu o analizę literaturową przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy dotyczący stosowania konwencjonalnych oraz roślinnych płynnych paliw do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Scharakteryzowano wymagania oraz parametry fizykochemiczne tych paliw. Omówiono prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ich stosowania. Wyznaczono kierunki dalszego ich rozwoju oraz dokonano ich klasyfikacji (podziału na generacje).

Następnie w książce opisano metodykę wyznaczania podstawowych parametrów procesu spalania i charakterystykę wydzielania ciepła podczas tego procesu. Omówiono podstawy teorii spalania ze szczególnym uwzględnieniem okresu opóźnienia samozapłonu, zapłonu paliwa oraz przebiegu i czasu trwania procesu spalania. Autor zaproponował także własne metody wyznaczania okresu opóźnienia samozapłonu oraz wywiązywania się ciepła w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego paliwami pochodzenia roślinnego. W monografii przedstawiono ponadto wyniki własnych badań eksperymentalnych i ich analizę. Dzięki czemu oceniono wpływ zasilania silnika o zapłonie samoczynnym różnymi rodzajami biopaliw na jego podstawowe wskaźniki pracy, w tym emisje szkodliwych składników spalin.

Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn i specjalności silniki spalinowe, a także specjalistów zajmujących się badaniem, doskonaleniem i diagnostyką tłokowych silników spalinowych.

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1