REKLAMA
Infra
Szelag
Ochrona
START arrow Aktualności arrow Wpływ napięcia w sieci trakcyjnej 3 kV DC na parametry energetyczno-trakcyjne zasilanych pojazdów
W numerze 12/2018 m.in.: -

BusWorld Rosja w Moskwie

System Open Payment produkcji R&G dla MKS Mielec

Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych

Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania

Efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Wpływ napięcia w sieci trakcyjnej 3 kV DC na parametry energetyczno-trakcyjne zasilanych pojazdów

Adam Szeląg

ISBN: 978-83-62805-01-3
Liczba stron: 158
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2013

Spis treści
Bibliografia

Cena 68,00 zł
(w tym VAT)

 

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem trakcji elektrycznej, ze względu na dużą zdolność przewozową jest trakcja sieciowa. Stosowane są różne rozwiązania zasilania pojazdów, a o zdolności przesyłowej elektroenergetyki trakcyjnej decyduje poziom napięcia w sieci trakcyjnej.  Wykorzystywany w Polsce system zasilania trakcji kolejowej 3 kV DC został wybrany do elektryfikacji Warszawskiego Węzła Kolejowego w latach 30. XX w., a dziś wykorzystywany jest na ok. 12000 km linii zelektryfikowanych (licząc torokm na ok. 25000). Zwiększanie prędkości na liniach kolejowych (prędkość pociągów pasażerskich 200 i więcej km/h, towarowych: 120-140 km/h) wymaga wprowadzenia do ruchu lokomotyw i pociągów zespołowych o znacznie większych mocach (powyżej 6 MW mocy mechanicznej). Pojawienie się w ostatnich latach na szynach w Polsce pociągów o takich mocach uwypukliło problemy związane z ograniczoną zdolnością systemu zasilania w wariancie osiągniętym w trakcie wielkiej elektryfikacji kolei po II wojnie światowej. Zdolność przesyłowa układu zasilania trakcyjnego, określona poprzez maksymalną wartość  prądu, jaki może być pobierany z sieci przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu napięcie na odbieraku pojazdu decyduje o możliwości wykorzystania mocy zainstalowanej w układzie napędowym, rozwijanej sile trakcyjnej, przyspieszeniu i osiąganej maksymalnej prędkości, a zatem o parametrach energetyczno-trakcyjnych pojazdów.

Monografia stanowi wynik wieloletnich prac autora związanych z prowadzeniem prac n-b, studiów wykonalności, analiz i projektów dotyczących systemów zelektryfikowanego transportu, a w szczególności modernizacji układu zasilania 3 kV DC w celu zwiększenia jego efektywności i zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości energii elektrycznej dla zadanego ruchu. W pracy przedstawione zostały podstawy teoretyczne opisu pojazdów trakcyjnych (zarówno klasycznych z silnikami prądu stałego jak i nowoczesnych lokomotyw i pociągów zespołowych z silnikami asynchronicznymi) jako ruchomych odbiorników energii, których moc, charakterystyki  i parametry trakcyjne uzależnione są od napięcia na odbieraku. Podano przykłady wyników badań wskazujących na wpływ parametrów układu zasilania jako źródła energii dla pojazdów. Omówiono metody analiz wzajemnego oddziaływania układ zasilania 3 kV DC – pojazdy oraz oceny spełnienia wymagań TSI.

Książka licząca 158 stron, w tym zawierają ca bogatą bibliografię przedmiotu, przeznaczona jest dla specjalistów zarówno od taboru jak też elektroenergetyki trakcyjnej. Odbiorcami tej pozycji mogą być także pracownicy naukowi i studenci kierunków elektrotechnika, energetyka, pojazdy elektryczne i szynowe oraz transport, a także inne osoby zainteresowane zagadnieniami nowoczesnego szynowego transportu elektrycznego. Powinni do niej zajrzeć także decydenci wydatkowania środków publicznych w obszarze transportu, gdyż pozycja  dobrze wskazuje, że zakupy nowego taboru powinny być poprzedzone odpowiednią modernizacją układu zasilania, co jest niezbędnym warunkiem, aby mogły zostać wykorzystane moce zainstalowane w pojazdach, co dopiero pozwoli na uzyskanie przez nie zakładanych parametrów ruchowych i zdolności przewozowych.

< Poprzedni   Następny >
REKLAMA
Wojtyła 1
Clicktrans