REKLAMA
Infra
Ochrona
Szelag
START arrow Zespół redakcyjny
W numerze 3/2019 m.in.: -

Przegląd konstrukcji autobusowych oferowanych w Europie, prezentowanych na targach autobusowych w 2018 roku

Opory ruchu pojazdów komunikacji miejskiej z napędem elektrycznym – zależności empiryczne

Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu

Autonomiczne auta – wizja niedalekiej przyszłości

Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

 

 

Artykuły on-line do nr 12/2017 dostępne w zakładce Do pobrania,

a od 2018 r. na stronie www.ceref.pl

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny
mgr inż. Zbigniew Rusak (redaktor naczelny) – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, e-mail:

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Zarządzanie transportem) – Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. (Rynek transportowy) – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, e-mail:
dr Czesław Piela (Przewoźnicy i systemy transportowe) – Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, e-mail:
dr hab. Stanisława Zamkowska, prof. nadzw. (Ekonomika transportu) – Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, e-mail:
dr Adam Molecki (Inteligentne systemy transportowe) – Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", e-mai:
Członkowie zespołu redakcyjnego:
mgr Marian Osuch
mgr inż. Marcin Stiasny
mgr Łukasz Supel
dr inż. Andrzej Żurkowski
– Instytut Kolejnictwa

Redaktor językowy
dr Marzena Tyl, e-mail:

Redaktor statystyczny:
dr inż. Elżbieta Kiedrowicz, e-mail:

REKLAMA
Clicktrans
Wojtyła 1