REKLAMA
Stajniak 3
Lotko jakosc
ALotko
MLotko
START arrow Komitet naukowy
W numerze 12/2017 m.in.: -

 

 Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w Łodzi

 

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach i nowy Neoplan Tourliner – autobusy pogranicza klas

 

Mercedes-Benz powraca do napędów hybrydowych

 

Charakterystyka mikroformowania wtryskowego. Konwencjonalne formowanie wtryskowe, dobór materiału, wtryskarki w mikroformowaniu wtryskowym

 

 

 

 

 Artykuły on-line dostępne w zakładce Do pobrania

 

 

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom tel.: +48 48 369 80 74 fax.: +48 48 369 80 75 wydawnictwo@inw-spatium.pl http://inw-spatium.pl

Komitet naukowy

Rada Naukowa
prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz (przewodniczący) – Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych
i Transportu
dr hab. inż. Andrzej Ambrozik, prof. nadzw. – Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
prof. dr inż. Jan Czerwinski – University of Apply-Science
prof. dr hab. inż. Antoaneta Dobreva – The University of Ruse
dr hab. inż. Marek A. Idzior, prof. nadzw. – Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński, prof. nadzw. – Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Langer – Fachhohschule Köln,
Fakultät für Fahrzeugsysteme und Produktion
prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
prof. Alexey Khachiyan – The Moscow State Automobile and Road Technical University (MADI)
prof. dr hab. inż. Janusz R. Mysłowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
prof. Cristiano Perugini – University of Perugia, Italy
prof. dr hab. Wiesław J. Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji
prof. Fabrizio Pompei -– University of Perugia, Italy
dr hab. Robert Tomanek, prof. nadzw. – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
Dr John Triandafyllis – Technological Educational Institution of Thessaloniki
Prof. dr inż. Mirosław Wyszyński – University of Birmingham, Mechanical Engineering Department

REKLAMA
Kurzawa
Wojtyła 1
Clicktrans
Infra